Suomen Kliinisen Fysiologian Yhdistys ry:n matka- ja koulutusapurahaohjesääntö

Yhdistyksen apurahojen tarkoituksena on tukea taloudellisesti pääasiassa jäseniensä tekemien, kliiniseen fysiologiaan ja isotooppilääketieteeseen kohdistuvien tutkimustulosten kansainvälistä julkistamista sekä opintomatkoja tai kursseja, jotka edistävät kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen tieteellistä ja käytännöllistä kehitystä Suomessa.
Apurahojen suuruudesta ja lukumäärästä päättää tapauskohtaisesti yhdistyksen hallitus. Perustellut apurahahakemukset tulee toimittaa yhdistyksen sihteerille vähintään kuukautta ennen suunniteltua matkaa tai kurssin alkamista. Apurahahakemukseen tulee liittää yksityiskohtainen rahoitussuunnitelma.
Kongressiapurahoja myönnetään pääsääntöisesti joko kutsutuista esitelmistä aiheutuvien tai hakijan omien tutkimustulosten esittämisestä aiheutuvien matkakulujen kattamiseen. Jälkimmäisessä tapauksessa on suositeltavaa liittää hakemukseen kyseisen kongressin ilmoitus siitä, että lähetetty abstrakti on hyväksytty esitettäväksi.
Matka- ja kurssiapurahan maksamisen edellytys on, että saaja liittää matkalaskuunsa kuittijäljennökset aiheutuneista kuluista ja matkakertomuksen tai selostuksen kurssin sisällöstä.