Apurahat ja palkinnot

 

Heikki Wendelin -stipendi

Suomen kliinisen fysiologian yhdistys ry. myöntää vuosittain Heikki Wendelin -stipendin alalla tutkimustyötä tekevälle, tavallisimmin väitöskirjatyötä tekevälle nuoremmalle tutkijalla. 
Vapaamuotoisten hakemusten perusteella tämän stipendin saajasta päättää yhdistyksen hallitus.

 

Arto Uusitalo -palkinto

Lisäksi yhdistys voi palkita alalla merkittävää menetelmä- ja kehitystyötä tekevän henkilön Arto Uusitalo -palkinnolla. Tämän palkinnon saajasta voivat kaikki yhdistyksen jäsenet esittävät hallitukselle ehdotuksia.

 

Tunnustuspalkinto kliinisen fysiologian hyväksi tehdystä työstä

Huomionosoituksena kliinisen fysiologian alaa edistäneille on vuosittain myönnetty stipendi, jonka saajasta on päättänyt SKLFY:n hallitus. Stipendiä ovat aiemmin sponsoroineet Medith oy ja GE ja Spira, VeriVita ja vuodesta 2017 Timik Medical Oy.

 

Matka- ja koulutusapurahat

Lisäksi yhdistys voi myöntää jäsenilleen matka- ja koulutusapurahoja (ks. Apurahaohjesääntö).